Disclaimer

Intellectueel eigendom

Het gebruik van informatie van de website is vrijblijvend zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of misbruikt. De informatie op deze website mag alleen worden hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder schriftelijke toestemming van het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op de website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Unie van Watertoeristen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Unie van Watertoeristen streeft naar een zo actueel mogelijke website. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.

De Unie van Watertoeristen behoudt zich het recht voor om materiaal te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Unie van Watertoeristen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat vermeld, waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Wijzigingen

Bij mogelijke wijziging van de disclaimer, zal de meest recente versie zich op deze pagina van De Unie van Watertoeristen bevinden.